2012年8月17日星期五

汪東城 - 你在等什麼 What Are You Waiting For


汪東城 - 你在等什麼

Jiro Wang - What Are You Waiting For
Lyrics :
观众 忍无可忍地 在躁动

guān zhòng rěn wú kě rěn de zài zào dòng

กวน จ้ง เหริ่น อู๋ เขอ เหริ่น เตอะ ไจ้ เจ้า ต้ง

คนรอบข้าง กำลังใจร้อนลุ้นอย่างอดทนไม่ไหวแล้ว谁都看得出 你眼中 Huh 多出来的温柔

shuí dōu kàn de chū nǐ yǎn zhōng Huh duō chū lái de wēn róu

สุย โตว คั่น เตอะ ชู หนี เหยี่ยน จง ฮ้า ตัว ชู ไหล เตอะ เวิน โหรว

ใครๆ ต่างก็ดูออกว่า ในสายตาของเธอ มีความอ่อนโยนแผ่ออกมามากมาย浪漫 不能太缓慢 要冲动

làng màn bù néng tài huǎn màn yào chōng dòng

ล่าง ม่าน ปู้ เหนิง ไท่ ห่วน ม่าน เหย้า ชง ต้ง

ความโรแมนติก ไม่อาจชักช้าได้ จะต้องมีแรงกระตุ้น我受够 前奏拖太久 放开 心里那只野兽

wǒ shòu gòu qián zòu tuō tài jiǔ fàng kāi xīn lǐ nà zhī yě shòu

หว่อ โซ่ว โก้ว เฉียน โจ้ว ทัว ไท่ จิ่ว ฟ่าง ไค ซิน หลี่ น่า จือ เย่ โซ่ว

ฉันได้รับพอแล้ว เธอเล่นแง่มากเกินไปแล้ว ปลดปล่อย สัตว์ร้ายตัวนั้นที่อยู่ในใจ*全世界的镜头 紧盯你的 假动作

quán shì jiè de jìng tóu jǐn dīng nǐ de jiǎ dòng zuò

เฉวียน ซื่อ เจี้ย เตอะ จิ้ง โถว จิ่น ติง หนี่ เตอะ เจี่ย ต้ง จั้ว

เลนส์ของกล้องทุกตัวในโลกใบนี้ พุ่งจ้องจับ ไปที่การกระทำอันเสแสร้งของเธอ快跟我热吻吧 让卫星去转播 (YA)

kuài gēn wǒ rè wěn ba ràng wèi xīng qù zhuǎn bō (YA)

ไคว่ เกิน หว่อ เย่อ เหวิ่น ป่ะ ร่าง เว่ย ซิง ชวี่ จ่วน ปัว (ยา)

รีบมาจูบกับฉันอย่างเร่าร้อนเถอะ แล้วให้ดาวเทียมไปถ่ายทอดสด**想问你 你在等什么 不爱我 你要做什么

xiǎng wèn nǐ nǐ zài děng shén me bù ài wǒ nǐ yào zuò shén me

เสี่ยง เวิ่น หนี่ หนี่ ไจ้ เติ่ง เสิน เมอะ ปู๋ อ้าย หว่อ หนี่ เหย้า จั้ว เสิน เมอะ

อยากถามเธอ เธอกำลังรออะไร ไม่รักฉัน แล้วเธอจะทำอะไร你只要 多犹豫 一分钟 一定就把我错过

nǐ zhǐ yào duō yóu yù yī fēn zhōng yī dìng jiù bǎ wǒ cuò guò

หนี จื่อ เหย้า ตัว โหยว อวิ้ อี้ เฟิน จง อี๋ ติ้ง จิ้ว ป๋า หว่อ ชั่ว กั้ว

เธอเพียงแค่ ลังเลใจมาก อีกสักหนึ่งนาที เธอจะพลาดโอกาสจากฉันไปอย่างแน่นอน告诉我 你在等什么 要结果 就别说如果

gào su wǒ nǐ zài děng shén me yào jié guǒ jiù bié shuō rú guǒ

เก้า ซุ หว่อ หนี่ ไจ้ เติ่ง เสิน เมอะ เหย้า เจี๋ย กั่ว จิ้ว เปี๋ย ซัว หยู กั่ว

บอกฉัน เธอกำลังรออะไร อยากรู้ผลลัพธ์ ก็อย่าพูดคำว่าถ้าหาก你只要 忠于直觉地爱上我 不用想太多(HA HA HA~)

nǐ zhǐ yào zhōng yú zhí jué de ài shàng wǒ bù yòng xiǎng tài duō (HA HA HA~)

หนี จื่อ เหย้า จง อวิ๋ จื๋อ เจว๋ เตอะ อ้าย ซ่าง หว่อ ปู๋ ย่ง เสี่ยง ไท่ ตัว (ฮา ฮา ฮา~)

เธอเพียงแค่ รักฉันอย่างซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกที่แท้จริง ก็ไม่ต้องไปคิดมาก倒数 比心跳还快 像敲钟

dào shù bǐ xīn tiào hái kuài xiàng qiāo zhōng

เต้า ซู่ ปี่ ซิน เที่ยว ไห ไคว่ เซี่ยง เชียว จง

นับถอยหลัง ยังเร็วกว่าหัวใจเต้น เหมือนเคาะระฆัง时间拉警报 谁能够 Huh 装作无动于衷

shí jiān lā jǐng bào shuí néng gòu Huh zhuāng zuò wú dòng yú zhōng

สือ เจียน ลา จิ่ง เป้า สุย เหนิง โก้ว ฮ้า จวง จั้ว อู๋ ต้ง อวิ๋ จง

เวลากำลังบอกเตือน ใครกันจะสามารถ แกล้งทำเป็นไม่แยแส寂寞 催促着你我 快挣脱

jì mò cuī cù zhe nǐ wǒ kuài zhèng tuō

จี้ มั่ว ชุย ชู่ เจอะ หนี หว่อ ไคว่ เจิ้ง ทัว

ความเงียบเหงา เร่งให้ทั้งเธอและฉัน รีบดิ้นรนให้หลุดจากพันธนาการ你手中 无形的枷锁 重获 最痛快的自由

nǐ shǒu zhōng wú xíng de jiā suǒ chóng huò zuì tòng kuài de zì yóu

หนี โส่ว จง อู๋ สิง เตอะ เจีย สั่ว ฉง ฮั่ว จุ้ย ท่ง ไคว่ เตอะ จื้อ โหยว

ในมือของเธอ มีพันธนาการที่มองไม่เห็น ที่จะได้รับอีกครั้งกับ ความเป็นอิสระที่สะใจที่สุด


ซ้ำ *


Baby 告诉我 你还在等什么 为什么不敢爱我

Baby gào su wǒ nǐ hái zài děng shén me wèi shén me bù gǎn ài wǒ

เบบี้ เก้า ซุ หว่อ หนี่ ไห ไจ้ เติ่ง เสิน เมอะ เว่ย เสิน เมอะ ปู้

รัก บอกฉัน เธอยังจะรออะไร ทำไมไม่กล้ารักฉัน或是我太着急 吓到了你 还是你还 没准备好

huò shì wǒ tài zháo jí xià dào le nǐ hái shì nǐ hái méi zhǔn bèi hǎo

ฮั่ว ซื่อ หว่อ ไท่ เจ๋า จี๋ เซี่ย เต้า เลอะ หนี่ ไห ซื่อ หนี่ ไห เหมย จุ่น เป้ย เห่า

หรือว่าฉันรีบร้อนเกินไป ทำให้เธอกลัว หรือว่าเธอยัง ไม่ได้เตรียมตัวให้พร้อม时间不多 想爱要把握 机会不多 只剩下这一刻

shí jiān bù duō xiǎng ài yào bǎ wò jī huì bù duō zhǐ shèng xià zhè yī kè

สือ เจียน ปู้ ตัว เสี่ยง อ้าย เหย้า ป่า ว่อ จี ฮุ่ย ปู้ ตัว จื่อ เซิ่ง เซี่ย เจ้อ อี๋ เค่อ

มีเวลาไม่มาก อยากจะรักต้องมั่นใจ โอกาสมีไม่มาก เหลือเพียงแค่สิบห้านาทีนี้让烟火去烧 Why Not 就算璀璨 只有一秒

ràng yān huǒ qù shāo Why Not jiù suàn cuǐ càn zhǐ yǒu yī miǎo

ร่าง เยียน หั่ว ชวี่ เซา ไว นอท จิ้ว ซ่วน ฉุ่ย ช่าน จื๋อ โหย่ว อี้ เหมี่ยว

ปล่อยให้ดอกไม้ไฟเผาไหม้ไป ทำไมไม่รีบ ถึงแม้ดอกไม้ไฟจะแวววับจับตา แต่มีแค่หนึ่งวินาทีเท่านั้น


ซ้ำ **


想问你 你在等什么 不爱我 你要做什么

xiǎng wèn nǐ nǐ zài děng shén me bù ài wǒ nǐ yào zuò shén me

เสี่ยง เวิ่น หนี่ หนี่ ไจ้ เติ่ง เสิน เมอะ ปู๋ อ้าย หว่อ หนี่ เหย้า จั้ว เสิน เมอะ

อยากถามเธอ เธอกำลังรออะไร ไม่รักฉัน แล้วเธอจะทำอะไร你只要 多犹豫 一分钟 一定就把我错过

nǐ zhǐ yào duō yóu yù yī fēn zhōng yī dìng jiù bǎ wǒ cuò guò

หนี จื่อ เหย้า ตัว โหยว อวิ้ อี้ เฟิน จง อี๋ ติ้ง จิ้ว ป๋า หว่อ ชั่ว กั้ว

เธอเพียงแค่ ลังเลใจมาก อีกสักหนึ่งนาที เธอจะพลาดโอกาสจากฉันไปอย่างแน่นอน告诉我 你在等什么 要结果 就别说如果

gào su wǒ nǐ zài děng shén me yào jié guǒ jiù bié shuō rú guǒ

เก้า ซุ หว่อ หนี่ ไจ้ เติ่ง เสิน เมอะ เหย้า เจี๋ย กั่ว จิ้ว เปี๋ย ซัว หยู กั่ว

บอกฉัน เธอกำลังรออะไร อยากรู้ผลลัพธ์ ก็อย่าพูดคำว่าถ้าหาก你只要 忠于直觉地爱上我

nǐ zhǐ yào zhōng yú zhí jué de ài shàng wǒ

หนี จื่อ เหย้า จง อวิ๋ จื๋อ เจว๋ เตอะ อ้าย ซ่าง หว่อ

เธอเพียงแค่ รักฉันอย่างซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกที่แท้จริง


ซ้ำ **
+++++++++++++++++++++++++
English Translations:


The audience can’t help but move.
Everyone can see, huh, the gentleness in your eyes.
Romance, can’t be too slow, has to be sudden.
I’ve had enough, the intro has dragged on too long.
Let go of the beast in your heart.

All the cameras of the world
Are locked on to your fake movements.
Quick, passionately kiss me,
And let the satellites broadcast it.

I want to ask you what are you waiting for?
If you don’t love me, what are you going to do?
If you hesitate for even one more minute,
You’ll pass me by.

Tell me, what are you waiting for?
If you want a result, then don’t say if.
Just follow your instinct and love me,
Don’t think too much.

The countdown is faster than my heartbeat, like an alarm clock.
Time issues a warning, who can, huh, pretend not to care?
Loneliness pushes you and me, get rid of the
Invisible lock in your hands,
Be awarded with the most satisfying freedom.

All the cameras of the world
Are locked on to your fake movements.
Quick, passionately kiss me,
And let the satellites broadcast it.

Baby tell me, what are you waiting for?
Why don’t you dare to love? Did I go too fast and scare you?
Or is it that you’re not ready?
We don’t have much time, if you want to love, then you have to cherish this moment.
We don’t have many chances, only this one left.
Let the fire burn, why not? Even if the light can only last one second.

I want to ask you what are you waiting for?
If you don’t love me, what are you going to do?
If you hesitate for even one more minute,
You’ll pass me by.

Tell me, what are you waiting for?
If you want a result, then don’t say if.
Just follow your instinct and love me,
Don’t think too much.
2012年5月5日星期六

Mr. Perfect

Mr. Perfect (Absolute Boyfriend's theme song) 


 初次见面 请多指教 亲爱的

chū cì jiàn miàn qǐng duō zhǐ jiào qīn ài de

ชู ชื่อ เจี้ยน เมี่ยน ฉิ่ง ตัว จื่อ เจี้ยว ชิน อ้าย เตอะ

ยินดีที่ได้รู้จัก ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ ที่รัก东:Mr. Perfect 就是我 为了爱 而呼吸

Jiro : Mr.Perfect jiù shì wǒ wèi le ài ér hū xī

จิโร่ : มิสเตอร์เฟอร์เฟ็คท จิ้ว ซื่อ หว่อ เว่ย เลอะ อ้าย เอ๋อ ฮู ซี

ผู้ชายที่สมบูรณ์แบบก็คือฉัน มีชีวิตอยู่เพื่อความรัก不准你 有泪滴 只想看你很开心

bù zhǔn nǐ yǒu lèi dī zhǐ xiǎng kàn nǐ hěn kāi xīn

ปู้ จุ่น หนี โหย่ว เล้ย ตี จื๋อ เสี่ยง คั่น หนี่ เหิ่น ไค ซิน

จะไม่ยอมให้เธอเสียน้ำตา เพียงแค่อยากเห็นเธอมีความสุข儒:快交出 你的心 不要犹豫请放心

Calvin : kuài jiāo chū nǐ de xīn bù yào yóu yù qǐng fàng xīn

เคลวิน : ไคว่ เจียว ชู หนี่ เตอะ ซิน ปู๋ เหย้า โหยว อวิ้ ฉิ่ง ฟ่าง ซิน

รีบส่งหัวใจของเธอออกมา อย่าลังเลได้โปรดวางใจ我已经等不及 想要炫耀我的魅力

wǒ yǐ jīng děng bù jí xiǎng yào xuàn yào wǒ de mèi lì

หว่อ อี่ จิง เติ่ง ปู้ จี๋ เสี่ยง เหย้า เซวี่ยน เหย้า หว่อ เตอะ เม่ย ลี่

ฉันแทบจะรอไม่ไหวแล้ว อยากจะโชว์เสน่ห์ของฉัน纶:一秒变一万种姿态 OH OH OH

Aaron : yī miǎo biàn yī wàn zhǒng zī tài OH OH OH

อารอน : อี้ เหมี่ยว เปี้ยน อี๋ ว่าน จ่ง จือ ไท่ โอะ โอะ โอ

หนึ่งวินาทีเปลี่ยนท่าทางได้หนึ่งหมื่นแบบ โอะ โอะ โอ责任就是对你宠爱 OH OH OH

zé rèn jiù shì duì nǐ chǒng ài OH OH OH

เจ๋อ เริ่น จิ้ว ซื่อ ตุ้ย หนี่ ฉ่ง อ้าย โอะ โอะ โอ

หน้าที่ก็คือรักเธอให้มาก ๆ东:喜欢你对我的依赖 OH OH OH OH OH 让你每天精彩

Jiro : xǐ huān nǐ duì wǒ de yī lài OH OH OH OH OH ràng nǐ měi tiān jīng cǎi

จิโร : สี่ ฮวน หนี่ ตุ้ย หว่อ เตอะ อี ไล่ โอะ โอะ โอ โอ โอ ร่าง หนี่ เหม่ย เทียน จิง ไฉ่

ชอบที่เธอมาอาศัยพึ่งพาฉัน โอะ โอะ โอ โอ โอ ทำให้ทุก ๆวันของเธอมันยอดเยี่ยม儒:又成熟稳重 又天真懵懂

Calvin : yòu chéng shú wěn zhòng yòu tiān zhēn měng dǒng

เคลวิน : โย่ว เฉิง สู เหวิ่น จ้ง โย่ว เทียน เจิน เหมิง ต่ง

ฉันทั้งเป็นผู้ใหญ่สุขุมหนักแน่น ทั้งไร้เดียงสาไม่ประสีประสาเรื่องอะไร又是你的梦 又能陪你做梦

yòu shì nǐ de mèng yòu néng péi nǐ zuò mèng

โย่ว ซื่อ หนี่ เตอะ เมิ่ง โย่ว เหนิ่ง เผย หนี่ จั้ว เมิ่ง

ทั้งเป็นความฝันของเธอ ทั้งสามารถอยู่เป็นเพื่อนร่วมสร้างความฝันให้เธอ东:又为你解忧 又让你心动 又是男佣 又是你的英雄

Jiro : yòu wèi nǐ jiě yōu yòu ràng nǐ xīn dòng yòu shì nán yōng yòu shì nǐ de yīng xióng

จิโร่ : โย่ว เว่ย หนี่ เจี่ย โยว โย่ว ร่าง หนี่ ซิน ต้ง โย่ว ซื่อ หนาน ยง โย่ว ซื่อ หนี่ เตอะ ยิง โสวง

ฉันทั้งปลอบโยนคลายทุกข์ให้เธอ ทั้งทำให้เธอใจเต้น ทั้งเป็นคนรับใช้ ทั้งเป็นฮีโร่ของเธอ纶:Mr. perfect 太爱你 你真的太幸运

Aaron : Mr. Perfect tài ài nǐ nǐ zhēn de tài xìng yùn

อารอน : มิสเตอร์เพอร์เฟ็คท ไท่ อ้าย หนี่ หนี่ เจิน เตอะ ไท่ ซิ่ง วิ่น

ผู้ชายที่สมบูรณ์แบบรักเธอมากเหลือเกิน เธอนี่ช่างโชคดีมากจริง ๆ นะ高规格的爱情 完美的爱不可思议

gāo guī gé de ài qíng wán měi de ài bù kě sī yì

เกา กุย เก๋อ เตอะ อ้าย ฉิง หวาน เหม่ย เตอะ อ้าย ปู้ เข่อ ซือ อี้

เป็นความรักที่มีสเปคสูง เป็นความรักที่สมบูรณ์แบบมหัศจรรย์儒:我为了你 让自己变极品 不能有瑕疵 因为对象是你

Calvin : wǒ wèi le nǐ ràng zì jǐ biàn jí pǐn bù néng yǒu xiá cī yīn wèi duì xiàng shì nǐ

เคลวิน : หว่อ เว่ย เลอะ หนี่ ร่าง จื้อ จี่ เปี้ยน จี๋ ผิ่น ปู้ เหนิ่ง โหย่ว เสีย ชือ ยิน เว่ย ตุ้ย เซี่ยง ซื่อ หนี่

เพื่อเธอแล้ว ฉันทำให้ตัวเองกลายเป็นของระดับไฮคลาส ไม่มีจุดด่างพร้อย เพราะเป้าหมายคือเธอ东:读懂你内心的期待 OH OH OH 看穿你心海的澎湃 OH OH OH

Jiro : dú dǒng nǐ nèi xīn de qī dài OH OH OH kàn chuān nǐ xīn hǎi de pēng pài OH OH OH

จิโร่ : ตู๋ ต่ง หนี่ เน่ย ซิน เตอะ ชี ไต้ โอะ โอะ โอ คั่น ชวน หนี่ ซิน ไห่ เตอะ เพิง ไพ่ โอะ โอะ โอ

อ่านความปรารถนาที่อยู่ในใจของเธอออก โอะ โอะ โอ เห็นความรู้สึกที่อยู่ในใจของเธออย่างทะลุปรุโปร่ง โอะ โอะ โอ儒:不介意你对我崇拜 OH OH OH OH OH OH 爱是与生俱来

Calvin : bù jiè yì nǐ duì wǒ chóng bài OH OH OH OH OH OH ài shì yǔ shēng jù lái

เคลวิน : ปู๋ เจี้ย อี้ หนี่ ตุ้ย หว่อ ฉง ป้าย โอะ โอะ โอ โอ โอ อ้าย ซื่อ อวิ่ เซิง จวิ้ ไหล

ไม่ถือสาที่เธอจะเลื่อมใสศรัทธาฉัน โอะ โอะ โอ โอ โอ ความรักเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด东:又成熟稳重 又天真懵懂

Jiro : yòu chéng shú wěn zhòng yòu tiān zhēn měng dǒng

จิโร่ : โย่ว เฉิง สู เหวิ่น จ้ง โย่ว เทียน เจิน เหมิง ต่ง

ฉันทั้งเป็นผู้ใหญ่สุขุมหนักแน่น ทั้งไร้เดียงสาไม่ประสีประสาเรื่องอะไร又是你的梦 又能陪你做梦

yòu shì nǐ de mèng yòu néng péi nǐ zuò mèng

โย่ว ซื่อ หนี่ เตอะ เมิ่ง โย่ว เหนิ่ง เผย หนี่ จั้ว เมิ่ง

ทั้งเป็นความฝันของเธอ ทั้งสามารถอยู่เป็นเพื่อนร่วมสร้างความฝันให้เธอ纶:又为你解忧 又让你心动 又是男佣 又是你的英雄

Aaron : yòu wèi nǐ jiě yōu yòu ràng nǐ xīn dòng yòu shì nán yōng yòu shì nǐ de yīng xióng

อารอน : โย่ว เว่ย หนี่ เจี่ย โยว โย่ว ร่าง หนี่ ซิน ต้ง โย่ว ซื่อ หนาน ยง โย่ว ซื่อ หนี่ เตอะ ยิง โสวง

ฉันทั้งปลอบโยนคลายทุกข์ให้เธอ ทั้งทำให้เธอใจเต้น ทั้งเป็นคนรับใช้ ทั้งเป็นฮีโร่ของเธอ东:做你的Mr. Perfect 只为你一个人

Jiro : zuò nǐ de Mr. Perfect zhǐ wèi nǐ yī gè rén

จิโร่ : จั้ว หนี่ เตอะ มิสเตอร์เพอร์เฟ็คท จื่อ เว่ย หนี่ อี๋ เก้อ เหริน

เป็นผู้ชายที่สมบูรณ์แบบของเธอ เพื่อเธอเพียงคนเดียวเท่านั้น儒:专属的完美情人 WOO OH WOO OH OH~~~~

Calvin : zhuān shǔ de wán měi qíng rén WOO OH WOO OH OH~~~~

เคลวิน : จวน สู่ เตอะ หวาน เหม่ย ฉิง เหริน โวะ โอะ โว โอ โอ ~~~~

เป็นคนรักที่สมบูรณ์แบบโดยเฉพาะ โวะ โอะ โว โอ โอ ~~~~
纶:我爱的太超过

Aaron : wǒ ài de tài chāo guò

อารอน : หว่อ อ้าย เตอะ ไท่ เชา กั้ว

ฉันรักเธอมากเกินกว่าสิ่งใดใด合:又成熟稳重 又天真懵懂

All : yòu chéng shú wěn zhòng yòu tiān zhēn měng dǒng

ร้องรวม : โย่ว เฉิง สู เหวิ่น จ้ง โย่ว เทียน เจิน เหมิง ต่ง

ฉันทั้งเป็นผู้ใหญ่สุขุมหนักแน่น ทั้งไร้เดียงสาไม่ประสีประสาเรื่องอะไร又是你的梦 又能陪你做梦

yòu shì nǐ de mèng yòu néng péi nǐ zuò mèng

โย่ว ซื่อ หนี่ เตอะ เมิ่ง โย่ว เหนิ่ง เผย หนี่ จั้ว เมิ่ง

ทั้งเป็นความฝันของเธอ ทั้งสามารถอยู่เป็นเพื่อนร่วมสร้างความฝันให้เธอ又为你解忧 又让你心动 又是男佣 又是你的英雄

yòu wèi nǐ jiě yōu yòu ràng nǐ xīn dòng yòu shì nán yōng yòu shì nǐ de yīng xióng

โย่ว เว่ย หนี่ เจี่ย โยว โย่ว ร่าง หนี่ ซิน ต้ง โย่ว ซื่อ หนาน ยง โย่ว ซื่อ หนี่ เตอะ ยิง โสวง

ฉันทั้งปลอบโยนคลายทุกข์ให้เธอ ทั้งทำให้เธอใจเต้น ทั้งเป็นคนรับใช้ ทั้งเป็นฮีโร่ของเธอ又成熟稳重 又天真懵懂

yòu chéng shú wěn zhòng yòu tiān zhēn měng dǒng

โย่ว เฉิง สู เหวิ่น จ้ง โย่ว เทียน เจิน เหมิง ต่ง

ฉันทั้งเป็นผู้ใหญ่สุขุมหนักแน่น ทั้งไร้เดียงสาไม่ประสีประสาเรื่องอะไร又是你的梦 又能陪你做梦

yòu shì nǐ de mèng yòu néng péi nǐ zuò mèng

โย่ว ซื่อ หนี่ เตอะ เมิ่ง โย่ว เหนิ่ง เผย หนี่ จั้ว เมิ่ง

ทั้งเป็นความฝันของเธอ ทั้งสามารถอยู่เป็นเพื่อนร่วมสร้างความฝันให้เธอ又为你解忧 又让你心动

yòu wèi nǐ jiě yōu yòu ràng nǐ xīn dòng

โย่ว เว่ย หนี่ เจี่ย โยว โย่ว ร่าง หนี่ ซิน ต้ง

ฉันทั้งปลอบโยนคลายทุกข์ให้เธอ ทั้งทำให้เธอใจเต้น来享用我 你的Mr. Perfect

lái xiǎng yòng wǒ nǐ de Mr. Perfect

ไหล เสี่ยง ย่ง หว่อ หนี่ เตอะ มิสเตอร์เพอร์เฟ็คท

มีความสุขที่ได้ใช้ฉัน ผู้ชายที่สมบูรณ์แบบของเธอ


 

 

2012年1月30日星期一

假裝我們沒愛過

汪東城 - 假裝我們沒愛過
Wang Dong Cheng - Jia Zhuang Wo Men Mei Ai Guo

จากเรื่อง 絕對達令 (Jue Dui Da Ling / Darling ) [Absolute Boyfriend] 沒有淚 為何眼眶濕透生了鏽
Mei you lei wei he yan guang shi tou sheng le xiu
I don't have tears so why are the rims of my eyes wet and rusting
你想要的 我真的懂
Ni xiang yao de wo zhen de dong
I truly understand what you want
偏偏我的雙手太冰凍
Pian pian wo de shuang shou tai bing dong
But my two hands are freezing

沒想過 這顆鐵石心腸有傷口
Mei xiang guo zhe ke tie shi xin chang you shang kou
Who would have thought that this heart of steel has been wounded
誰來幫我 截斷電流
Shei lai bang wo jie duan dian liu
Who will help me cut off the electricity
變成廢物至少不難過
Bian cheng fei wu zhi shao bu nan guo
So I could become useless scrap that would at least be unable to hurt

如果儲蓄了回憶 沒用
Ru guo chu xu le hui yi mei yong
If saving the memories is useless
誰會迷信愛 有用
Shei hui mi xin ai you yong
Who would blindly believe in the usefulness of love
留住這個空殼 幹什麼
Liu zhu zhe ge kong ke gan shen me
What am I doing in this vacant space?

拆了我 扔了我 把我丟到世界的盡頭
Chai le wo reng le wo ba wo diu dao shi jie de jin tou
Tear me up, throw me away, fling me to the ends of the world
繼續愛我 沒有結果 反而折磨
Ji xu ai wo mei you jie guo fan er zhe mo
Continuing to love me has no conclusion and is instead tormenting

請忘了我 請成全我 盡量假裝我們沒愛過
Qing wang le wo qing cheng quan wo jin liang jia zhuang wo men mei ai guo
Please forget me, please help me finish this; pretend that we've ever loved each other to the best of your abilities
別心疼我 別可憐我 反正我從來不會痛
Bie xin teng wo bie ke lian wo fan zheng wo cong lai bu hui tong
Don't ache for me, don't pity me; in any case, I've never been able to hurt