2012年5月5日星期六

Mr. Perfect

Mr. Perfect (Absolute Boyfriend's theme song) 


 初次见面 请多指教 亲爱的

chū cì jiàn miàn qǐng duō zhǐ jiào qīn ài de

ชู ชื่อ เจี้ยน เมี่ยน ฉิ่ง ตัว จื่อ เจี้ยว ชิน อ้าย เตอะ

ยินดีที่ได้รู้จัก ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ ที่รัก东:Mr. Perfect 就是我 为了爱 而呼吸

Jiro : Mr.Perfect jiù shì wǒ wèi le ài ér hū xī

จิโร่ : มิสเตอร์เฟอร์เฟ็คท จิ้ว ซื่อ หว่อ เว่ย เลอะ อ้าย เอ๋อ ฮู ซี

ผู้ชายที่สมบูรณ์แบบก็คือฉัน มีชีวิตอยู่เพื่อความรัก不准你 有泪滴 只想看你很开心

bù zhǔn nǐ yǒu lèi dī zhǐ xiǎng kàn nǐ hěn kāi xīn

ปู้ จุ่น หนี โหย่ว เล้ย ตี จื๋อ เสี่ยง คั่น หนี่ เหิ่น ไค ซิน

จะไม่ยอมให้เธอเสียน้ำตา เพียงแค่อยากเห็นเธอมีความสุข儒:快交出 你的心 不要犹豫请放心

Calvin : kuài jiāo chū nǐ de xīn bù yào yóu yù qǐng fàng xīn

เคลวิน : ไคว่ เจียว ชู หนี่ เตอะ ซิน ปู๋ เหย้า โหยว อวิ้ ฉิ่ง ฟ่าง ซิน

รีบส่งหัวใจของเธอออกมา อย่าลังเลได้โปรดวางใจ我已经等不及 想要炫耀我的魅力

wǒ yǐ jīng děng bù jí xiǎng yào xuàn yào wǒ de mèi lì

หว่อ อี่ จิง เติ่ง ปู้ จี๋ เสี่ยง เหย้า เซวี่ยน เหย้า หว่อ เตอะ เม่ย ลี่

ฉันแทบจะรอไม่ไหวแล้ว อยากจะโชว์เสน่ห์ของฉัน纶:一秒变一万种姿态 OH OH OH

Aaron : yī miǎo biàn yī wàn zhǒng zī tài OH OH OH

อารอน : อี้ เหมี่ยว เปี้ยน อี๋ ว่าน จ่ง จือ ไท่ โอะ โอะ โอ

หนึ่งวินาทีเปลี่ยนท่าทางได้หนึ่งหมื่นแบบ โอะ โอะ โอ责任就是对你宠爱 OH OH OH

zé rèn jiù shì duì nǐ chǒng ài OH OH OH

เจ๋อ เริ่น จิ้ว ซื่อ ตุ้ย หนี่ ฉ่ง อ้าย โอะ โอะ โอ

หน้าที่ก็คือรักเธอให้มาก ๆ东:喜欢你对我的依赖 OH OH OH OH OH 让你每天精彩

Jiro : xǐ huān nǐ duì wǒ de yī lài OH OH OH OH OH ràng nǐ měi tiān jīng cǎi

จิโร : สี่ ฮวน หนี่ ตุ้ย หว่อ เตอะ อี ไล่ โอะ โอะ โอ โอ โอ ร่าง หนี่ เหม่ย เทียน จิง ไฉ่

ชอบที่เธอมาอาศัยพึ่งพาฉัน โอะ โอะ โอ โอ โอ ทำให้ทุก ๆวันของเธอมันยอดเยี่ยม儒:又成熟稳重 又天真懵懂

Calvin : yòu chéng shú wěn zhòng yòu tiān zhēn měng dǒng

เคลวิน : โย่ว เฉิง สู เหวิ่น จ้ง โย่ว เทียน เจิน เหมิง ต่ง

ฉันทั้งเป็นผู้ใหญ่สุขุมหนักแน่น ทั้งไร้เดียงสาไม่ประสีประสาเรื่องอะไร又是你的梦 又能陪你做梦

yòu shì nǐ de mèng yòu néng péi nǐ zuò mèng

โย่ว ซื่อ หนี่ เตอะ เมิ่ง โย่ว เหนิ่ง เผย หนี่ จั้ว เมิ่ง

ทั้งเป็นความฝันของเธอ ทั้งสามารถอยู่เป็นเพื่อนร่วมสร้างความฝันให้เธอ东:又为你解忧 又让你心动 又是男佣 又是你的英雄

Jiro : yòu wèi nǐ jiě yōu yòu ràng nǐ xīn dòng yòu shì nán yōng yòu shì nǐ de yīng xióng

จิโร่ : โย่ว เว่ย หนี่ เจี่ย โยว โย่ว ร่าง หนี่ ซิน ต้ง โย่ว ซื่อ หนาน ยง โย่ว ซื่อ หนี่ เตอะ ยิง โสวง

ฉันทั้งปลอบโยนคลายทุกข์ให้เธอ ทั้งทำให้เธอใจเต้น ทั้งเป็นคนรับใช้ ทั้งเป็นฮีโร่ของเธอ纶:Mr. perfect 太爱你 你真的太幸运

Aaron : Mr. Perfect tài ài nǐ nǐ zhēn de tài xìng yùn

อารอน : มิสเตอร์เพอร์เฟ็คท ไท่ อ้าย หนี่ หนี่ เจิน เตอะ ไท่ ซิ่ง วิ่น

ผู้ชายที่สมบูรณ์แบบรักเธอมากเหลือเกิน เธอนี่ช่างโชคดีมากจริง ๆ นะ高规格的爱情 完美的爱不可思议

gāo guī gé de ài qíng wán měi de ài bù kě sī yì

เกา กุย เก๋อ เตอะ อ้าย ฉิง หวาน เหม่ย เตอะ อ้าย ปู้ เข่อ ซือ อี้

เป็นความรักที่มีสเปคสูง เป็นความรักที่สมบูรณ์แบบมหัศจรรย์儒:我为了你 让自己变极品 不能有瑕疵 因为对象是你

Calvin : wǒ wèi le nǐ ràng zì jǐ biàn jí pǐn bù néng yǒu xiá cī yīn wèi duì xiàng shì nǐ

เคลวิน : หว่อ เว่ย เลอะ หนี่ ร่าง จื้อ จี่ เปี้ยน จี๋ ผิ่น ปู้ เหนิ่ง โหย่ว เสีย ชือ ยิน เว่ย ตุ้ย เซี่ยง ซื่อ หนี่

เพื่อเธอแล้ว ฉันทำให้ตัวเองกลายเป็นของระดับไฮคลาส ไม่มีจุดด่างพร้อย เพราะเป้าหมายคือเธอ东:读懂你内心的期待 OH OH OH 看穿你心海的澎湃 OH OH OH

Jiro : dú dǒng nǐ nèi xīn de qī dài OH OH OH kàn chuān nǐ xīn hǎi de pēng pài OH OH OH

จิโร่ : ตู๋ ต่ง หนี่ เน่ย ซิน เตอะ ชี ไต้ โอะ โอะ โอ คั่น ชวน หนี่ ซิน ไห่ เตอะ เพิง ไพ่ โอะ โอะ โอ

อ่านความปรารถนาที่อยู่ในใจของเธอออก โอะ โอะ โอ เห็นความรู้สึกที่อยู่ในใจของเธออย่างทะลุปรุโปร่ง โอะ โอะ โอ儒:不介意你对我崇拜 OH OH OH OH OH OH 爱是与生俱来

Calvin : bù jiè yì nǐ duì wǒ chóng bài OH OH OH OH OH OH ài shì yǔ shēng jù lái

เคลวิน : ปู๋ เจี้ย อี้ หนี่ ตุ้ย หว่อ ฉง ป้าย โอะ โอะ โอ โอ โอ อ้าย ซื่อ อวิ่ เซิง จวิ้ ไหล

ไม่ถือสาที่เธอจะเลื่อมใสศรัทธาฉัน โอะ โอะ โอ โอ โอ ความรักเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด东:又成熟稳重 又天真懵懂

Jiro : yòu chéng shú wěn zhòng yòu tiān zhēn měng dǒng

จิโร่ : โย่ว เฉิง สู เหวิ่น จ้ง โย่ว เทียน เจิน เหมิง ต่ง

ฉันทั้งเป็นผู้ใหญ่สุขุมหนักแน่น ทั้งไร้เดียงสาไม่ประสีประสาเรื่องอะไร又是你的梦 又能陪你做梦

yòu shì nǐ de mèng yòu néng péi nǐ zuò mèng

โย่ว ซื่อ หนี่ เตอะ เมิ่ง โย่ว เหนิ่ง เผย หนี่ จั้ว เมิ่ง

ทั้งเป็นความฝันของเธอ ทั้งสามารถอยู่เป็นเพื่อนร่วมสร้างความฝันให้เธอ纶:又为你解忧 又让你心动 又是男佣 又是你的英雄

Aaron : yòu wèi nǐ jiě yōu yòu ràng nǐ xīn dòng yòu shì nán yōng yòu shì nǐ de yīng xióng

อารอน : โย่ว เว่ย หนี่ เจี่ย โยว โย่ว ร่าง หนี่ ซิน ต้ง โย่ว ซื่อ หนาน ยง โย่ว ซื่อ หนี่ เตอะ ยิง โสวง

ฉันทั้งปลอบโยนคลายทุกข์ให้เธอ ทั้งทำให้เธอใจเต้น ทั้งเป็นคนรับใช้ ทั้งเป็นฮีโร่ของเธอ东:做你的Mr. Perfect 只为你一个人

Jiro : zuò nǐ de Mr. Perfect zhǐ wèi nǐ yī gè rén

จิโร่ : จั้ว หนี่ เตอะ มิสเตอร์เพอร์เฟ็คท จื่อ เว่ย หนี่ อี๋ เก้อ เหริน

เป็นผู้ชายที่สมบูรณ์แบบของเธอ เพื่อเธอเพียงคนเดียวเท่านั้น儒:专属的完美情人 WOO OH WOO OH OH~~~~

Calvin : zhuān shǔ de wán měi qíng rén WOO OH WOO OH OH~~~~

เคลวิน : จวน สู่ เตอะ หวาน เหม่ย ฉิง เหริน โวะ โอะ โว โอ โอ ~~~~

เป็นคนรักที่สมบูรณ์แบบโดยเฉพาะ โวะ โอะ โว โอ โอ ~~~~
纶:我爱的太超过

Aaron : wǒ ài de tài chāo guò

อารอน : หว่อ อ้าย เตอะ ไท่ เชา กั้ว

ฉันรักเธอมากเกินกว่าสิ่งใดใด合:又成熟稳重 又天真懵懂

All : yòu chéng shú wěn zhòng yòu tiān zhēn měng dǒng

ร้องรวม : โย่ว เฉิง สู เหวิ่น จ้ง โย่ว เทียน เจิน เหมิง ต่ง

ฉันทั้งเป็นผู้ใหญ่สุขุมหนักแน่น ทั้งไร้เดียงสาไม่ประสีประสาเรื่องอะไร又是你的梦 又能陪你做梦

yòu shì nǐ de mèng yòu néng péi nǐ zuò mèng

โย่ว ซื่อ หนี่ เตอะ เมิ่ง โย่ว เหนิ่ง เผย หนี่ จั้ว เมิ่ง

ทั้งเป็นความฝันของเธอ ทั้งสามารถอยู่เป็นเพื่อนร่วมสร้างความฝันให้เธอ又为你解忧 又让你心动 又是男佣 又是你的英雄

yòu wèi nǐ jiě yōu yòu ràng nǐ xīn dòng yòu shì nán yōng yòu shì nǐ de yīng xióng

โย่ว เว่ย หนี่ เจี่ย โยว โย่ว ร่าง หนี่ ซิน ต้ง โย่ว ซื่อ หนาน ยง โย่ว ซื่อ หนี่ เตอะ ยิง โสวง

ฉันทั้งปลอบโยนคลายทุกข์ให้เธอ ทั้งทำให้เธอใจเต้น ทั้งเป็นคนรับใช้ ทั้งเป็นฮีโร่ของเธอ又成熟稳重 又天真懵懂

yòu chéng shú wěn zhòng yòu tiān zhēn měng dǒng

โย่ว เฉิง สู เหวิ่น จ้ง โย่ว เทียน เจิน เหมิง ต่ง

ฉันทั้งเป็นผู้ใหญ่สุขุมหนักแน่น ทั้งไร้เดียงสาไม่ประสีประสาเรื่องอะไร又是你的梦 又能陪你做梦

yòu shì nǐ de mèng yòu néng péi nǐ zuò mèng

โย่ว ซื่อ หนี่ เตอะ เมิ่ง โย่ว เหนิ่ง เผย หนี่ จั้ว เมิ่ง

ทั้งเป็นความฝันของเธอ ทั้งสามารถอยู่เป็นเพื่อนร่วมสร้างความฝันให้เธอ又为你解忧 又让你心动

yòu wèi nǐ jiě yōu yòu ràng nǐ xīn dòng

โย่ว เว่ย หนี่ เจี่ย โยว โย่ว ร่าง หนี่ ซิน ต้ง

ฉันทั้งปลอบโยนคลายทุกข์ให้เธอ ทั้งทำให้เธอใจเต้น来享用我 你的Mr. Perfect

lái xiǎng yòng wǒ nǐ de Mr. Perfect

ไหล เสี่ยง ย่ง หว่อ หนี่ เตอะ มิสเตอร์เพอร์เฟ็คท

มีความสุขที่ได้ใช้ฉัน ผู้ชายที่สมบูรณ์แบบของเธอ


 

 

没有评论:

发表评论