2012年8月17日星期五

汪東城 - 你在等什麼 What Are You Waiting For


汪東城 - 你在等什麼

Jiro Wang - What Are You Waiting For
Lyrics :
观众 忍无可忍地 在躁动

guān zhòng rěn wú kě rěn de zài zào dòng

กวน จ้ง เหริ่น อู๋ เขอ เหริ่น เตอะ ไจ้ เจ้า ต้ง

คนรอบข้าง กำลังใจร้อนลุ้นอย่างอดทนไม่ไหวแล้ว谁都看得出 你眼中 Huh 多出来的温柔

shuí dōu kàn de chū nǐ yǎn zhōng Huh duō chū lái de wēn róu

สุย โตว คั่น เตอะ ชู หนี เหยี่ยน จง ฮ้า ตัว ชู ไหล เตอะ เวิน โหรว

ใครๆ ต่างก็ดูออกว่า ในสายตาของเธอ มีความอ่อนโยนแผ่ออกมามากมาย浪漫 不能太缓慢 要冲动

làng màn bù néng tài huǎn màn yào chōng dòng

ล่าง ม่าน ปู้ เหนิง ไท่ ห่วน ม่าน เหย้า ชง ต้ง

ความโรแมนติก ไม่อาจชักช้าได้ จะต้องมีแรงกระตุ้น我受够 前奏拖太久 放开 心里那只野兽

wǒ shòu gòu qián zòu tuō tài jiǔ fàng kāi xīn lǐ nà zhī yě shòu

หว่อ โซ่ว โก้ว เฉียน โจ้ว ทัว ไท่ จิ่ว ฟ่าง ไค ซิน หลี่ น่า จือ เย่ โซ่ว

ฉันได้รับพอแล้ว เธอเล่นแง่มากเกินไปแล้ว ปลดปล่อย สัตว์ร้ายตัวนั้นที่อยู่ในใจ*全世界的镜头 紧盯你的 假动作

quán shì jiè de jìng tóu jǐn dīng nǐ de jiǎ dòng zuò

เฉวียน ซื่อ เจี้ย เตอะ จิ้ง โถว จิ่น ติง หนี่ เตอะ เจี่ย ต้ง จั้ว

เลนส์ของกล้องทุกตัวในโลกใบนี้ พุ่งจ้องจับ ไปที่การกระทำอันเสแสร้งของเธอ快跟我热吻吧 让卫星去转播 (YA)

kuài gēn wǒ rè wěn ba ràng wèi xīng qù zhuǎn bō (YA)

ไคว่ เกิน หว่อ เย่อ เหวิ่น ป่ะ ร่าง เว่ย ซิง ชวี่ จ่วน ปัว (ยา)

รีบมาจูบกับฉันอย่างเร่าร้อนเถอะ แล้วให้ดาวเทียมไปถ่ายทอดสด**想问你 你在等什么 不爱我 你要做什么

xiǎng wèn nǐ nǐ zài děng shén me bù ài wǒ nǐ yào zuò shén me

เสี่ยง เวิ่น หนี่ หนี่ ไจ้ เติ่ง เสิน เมอะ ปู๋ อ้าย หว่อ หนี่ เหย้า จั้ว เสิน เมอะ

อยากถามเธอ เธอกำลังรออะไร ไม่รักฉัน แล้วเธอจะทำอะไร你只要 多犹豫 一分钟 一定就把我错过

nǐ zhǐ yào duō yóu yù yī fēn zhōng yī dìng jiù bǎ wǒ cuò guò

หนี จื่อ เหย้า ตัว โหยว อวิ้ อี้ เฟิน จง อี๋ ติ้ง จิ้ว ป๋า หว่อ ชั่ว กั้ว

เธอเพียงแค่ ลังเลใจมาก อีกสักหนึ่งนาที เธอจะพลาดโอกาสจากฉันไปอย่างแน่นอน告诉我 你在等什么 要结果 就别说如果

gào su wǒ nǐ zài děng shén me yào jié guǒ jiù bié shuō rú guǒ

เก้า ซุ หว่อ หนี่ ไจ้ เติ่ง เสิน เมอะ เหย้า เจี๋ย กั่ว จิ้ว เปี๋ย ซัว หยู กั่ว

บอกฉัน เธอกำลังรออะไร อยากรู้ผลลัพธ์ ก็อย่าพูดคำว่าถ้าหาก你只要 忠于直觉地爱上我 不用想太多(HA HA HA~)

nǐ zhǐ yào zhōng yú zhí jué de ài shàng wǒ bù yòng xiǎng tài duō (HA HA HA~)

หนี จื่อ เหย้า จง อวิ๋ จื๋อ เจว๋ เตอะ อ้าย ซ่าง หว่อ ปู๋ ย่ง เสี่ยง ไท่ ตัว (ฮา ฮา ฮา~)

เธอเพียงแค่ รักฉันอย่างซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกที่แท้จริง ก็ไม่ต้องไปคิดมาก倒数 比心跳还快 像敲钟

dào shù bǐ xīn tiào hái kuài xiàng qiāo zhōng

เต้า ซู่ ปี่ ซิน เที่ยว ไห ไคว่ เซี่ยง เชียว จง

นับถอยหลัง ยังเร็วกว่าหัวใจเต้น เหมือนเคาะระฆัง时间拉警报 谁能够 Huh 装作无动于衷

shí jiān lā jǐng bào shuí néng gòu Huh zhuāng zuò wú dòng yú zhōng

สือ เจียน ลา จิ่ง เป้า สุย เหนิง โก้ว ฮ้า จวง จั้ว อู๋ ต้ง อวิ๋ จง

เวลากำลังบอกเตือน ใครกันจะสามารถ แกล้งทำเป็นไม่แยแส寂寞 催促着你我 快挣脱

jì mò cuī cù zhe nǐ wǒ kuài zhèng tuō

จี้ มั่ว ชุย ชู่ เจอะ หนี หว่อ ไคว่ เจิ้ง ทัว

ความเงียบเหงา เร่งให้ทั้งเธอและฉัน รีบดิ้นรนให้หลุดจากพันธนาการ你手中 无形的枷锁 重获 最痛快的自由

nǐ shǒu zhōng wú xíng de jiā suǒ chóng huò zuì tòng kuài de zì yóu

หนี โส่ว จง อู๋ สิง เตอะ เจีย สั่ว ฉง ฮั่ว จุ้ย ท่ง ไคว่ เตอะ จื้อ โหยว

ในมือของเธอ มีพันธนาการที่มองไม่เห็น ที่จะได้รับอีกครั้งกับ ความเป็นอิสระที่สะใจที่สุด


ซ้ำ *


Baby 告诉我 你还在等什么 为什么不敢爱我

Baby gào su wǒ nǐ hái zài děng shén me wèi shén me bù gǎn ài wǒ

เบบี้ เก้า ซุ หว่อ หนี่ ไห ไจ้ เติ่ง เสิน เมอะ เว่ย เสิน เมอะ ปู้

รัก บอกฉัน เธอยังจะรออะไร ทำไมไม่กล้ารักฉัน或是我太着急 吓到了你 还是你还 没准备好

huò shì wǒ tài zháo jí xià dào le nǐ hái shì nǐ hái méi zhǔn bèi hǎo

ฮั่ว ซื่อ หว่อ ไท่ เจ๋า จี๋ เซี่ย เต้า เลอะ หนี่ ไห ซื่อ หนี่ ไห เหมย จุ่น เป้ย เห่า

หรือว่าฉันรีบร้อนเกินไป ทำให้เธอกลัว หรือว่าเธอยัง ไม่ได้เตรียมตัวให้พร้อม时间不多 想爱要把握 机会不多 只剩下这一刻

shí jiān bù duō xiǎng ài yào bǎ wò jī huì bù duō zhǐ shèng xià zhè yī kè

สือ เจียน ปู้ ตัว เสี่ยง อ้าย เหย้า ป่า ว่อ จี ฮุ่ย ปู้ ตัว จื่อ เซิ่ง เซี่ย เจ้อ อี๋ เค่อ

มีเวลาไม่มาก อยากจะรักต้องมั่นใจ โอกาสมีไม่มาก เหลือเพียงแค่สิบห้านาทีนี้让烟火去烧 Why Not 就算璀璨 只有一秒

ràng yān huǒ qù shāo Why Not jiù suàn cuǐ càn zhǐ yǒu yī miǎo

ร่าง เยียน หั่ว ชวี่ เซา ไว นอท จิ้ว ซ่วน ฉุ่ย ช่าน จื๋อ โหย่ว อี้ เหมี่ยว

ปล่อยให้ดอกไม้ไฟเผาไหม้ไป ทำไมไม่รีบ ถึงแม้ดอกไม้ไฟจะแวววับจับตา แต่มีแค่หนึ่งวินาทีเท่านั้น


ซ้ำ **


想问你 你在等什么 不爱我 你要做什么

xiǎng wèn nǐ nǐ zài děng shén me bù ài wǒ nǐ yào zuò shén me

เสี่ยง เวิ่น หนี่ หนี่ ไจ้ เติ่ง เสิน เมอะ ปู๋ อ้าย หว่อ หนี่ เหย้า จั้ว เสิน เมอะ

อยากถามเธอ เธอกำลังรออะไร ไม่รักฉัน แล้วเธอจะทำอะไร你只要 多犹豫 一分钟 一定就把我错过

nǐ zhǐ yào duō yóu yù yī fēn zhōng yī dìng jiù bǎ wǒ cuò guò

หนี จื่อ เหย้า ตัว โหยว อวิ้ อี้ เฟิน จง อี๋ ติ้ง จิ้ว ป๋า หว่อ ชั่ว กั้ว

เธอเพียงแค่ ลังเลใจมาก อีกสักหนึ่งนาที เธอจะพลาดโอกาสจากฉันไปอย่างแน่นอน告诉我 你在等什么 要结果 就别说如果

gào su wǒ nǐ zài děng shén me yào jié guǒ jiù bié shuō rú guǒ

เก้า ซุ หว่อ หนี่ ไจ้ เติ่ง เสิน เมอะ เหย้า เจี๋ย กั่ว จิ้ว เปี๋ย ซัว หยู กั่ว

บอกฉัน เธอกำลังรออะไร อยากรู้ผลลัพธ์ ก็อย่าพูดคำว่าถ้าหาก你只要 忠于直觉地爱上我

nǐ zhǐ yào zhōng yú zhí jué de ài shàng wǒ

หนี จื่อ เหย้า จง อวิ๋ จื๋อ เจว๋ เตอะ อ้าย ซ่าง หว่อ

เธอเพียงแค่ รักฉันอย่างซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกที่แท้จริง


ซ้ำ **
+++++++++++++++++++++++++
English Translations:


The audience can’t help but move.
Everyone can see, huh, the gentleness in your eyes.
Romance, can’t be too slow, has to be sudden.
I’ve had enough, the intro has dragged on too long.
Let go of the beast in your heart.

All the cameras of the world
Are locked on to your fake movements.
Quick, passionately kiss me,
And let the satellites broadcast it.

I want to ask you what are you waiting for?
If you don’t love me, what are you going to do?
If you hesitate for even one more minute,
You’ll pass me by.

Tell me, what are you waiting for?
If you want a result, then don’t say if.
Just follow your instinct and love me,
Don’t think too much.

The countdown is faster than my heartbeat, like an alarm clock.
Time issues a warning, who can, huh, pretend not to care?
Loneliness pushes you and me, get rid of the
Invisible lock in your hands,
Be awarded with the most satisfying freedom.

All the cameras of the world
Are locked on to your fake movements.
Quick, passionately kiss me,
And let the satellites broadcast it.

Baby tell me, what are you waiting for?
Why don’t you dare to love? Did I go too fast and scare you?
Or is it that you’re not ready?
We don’t have much time, if you want to love, then you have to cherish this moment.
We don’t have many chances, only this one left.
Let the fire burn, why not? Even if the light can only last one second.

I want to ask you what are you waiting for?
If you don’t love me, what are you going to do?
If you hesitate for even one more minute,
You’ll pass me by.

Tell me, what are you waiting for?
If you want a result, then don’t say if.
Just follow your instinct and love me,
Don’t think too much.
没有评论:

发表评论